ေကာစ္ဘဇားျမိဳ႕တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားအား ေမာင္းထုတ္ရန္ RRC စည္းရုံးႏုိးေဆာ္


ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေကာစ္ဘဇားျမိဳ႕တြသ္ ဧျပီလ ၁၅ ေန႕တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ေမာင္းထုတ္ ေရး ေကာ္မီတီ (RRC) မွ ၾကီးမႈး၍ စည္းရုံးႏုိးေဆာ္ ေဆြးေႏြးပြဲ တခုကုိ က်င္းပေၾကာင္း….

ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေကာစ္ဘဇားျမိဳ႕တြသ္ ဧျပီလ ၁၅ ေန႕တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ေမာင္းထုတ္ ေရး ေကာ္မီတီ (RRC) မွ ၾကီးမႈး၍ စည္းရုံးႏုိးေဆာ္ ေဆြးေႏြးပြဲ တခုကုိ က်င္းပေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႕တုိင္းျပည္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးအား အလုိမရွိ၊ ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ား အား ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ေျမေပၚတြင္ အေျခခ် ေနထုိင္ခြင့္မေပးႏုိင္” ဟု   ရုိဟင္ဂ်ာ ေမာင္းထုတ္ ေရး ေကာ္မီတီ (RRC) ၀င္တဦး၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာျပေၾကာင္း သိရသည္။

ရုိဟင္ဂ်ာ အေရးကုိ ယခုလ ၃၀ ရက္ေန႕ေနာက္ဆုံးထားျပီး ေျဖရွင္းေပးရန္၊ သုိ႕မဟုတ္ပါက လမ္းေပၚ ထြက္ျပီး ဆႏၵျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းေကာ္မီတီ အဖြဲ၀င္က ပင္ဘဂၤါလာေဒရွ္ အစုိးရအား ေတာင္းဆုိ လုိက္ သည္။

အူကီယာေဒသခံ သတင္းစာဆရာ ဟာမိတ္ဒုလ္ေဟာက္ ဆုိ အရ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဘဂၤါလာေဒရွ္ ႏုိင္ငံမွ တျခားသြားရာတြင္ အသုံးျပဳျပီး၊ ၎တုိ႕၏ အလုိဆႏၵ တခုတည္းကုိ ဦးစားေပးျပီး၊ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ တြင္  ရုိဟင္ဂ်ာ ၄ သိန္းေက်ာ္ေနထုိင္လ်က္ရွိေၾကာင္းေျပာဆုိသည္။

ရုိဟင္ဂ်ာ ေမာင္းထုတ္ ေရး ေကာ္မီတီ (RRC) ၀င္မ်ား လမ္းေပၚတြင္ ထြက္ျပီး ဆႏၵျပမည္ ဆုိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အလြန္ဆုိးရြာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ျပီး စခန္းအျပင္ဘက္သုိ႕ထြက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ကူတူဖါေလာင္း ဒုကၡသည္စခန္းေကာ္မီတီ၀င္၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

ကူတူဖါေလာင္း ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၀ ဇန္န၀ါရီလ မွ စ၍ အစားအစာ ရွားပါးမႈႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရျပီး မ်ားစြာေသာဒုကၡသည္မ်ားမွာအစားရွာပါးမႈေၾကာင္း ေသဆုံးခဲ့သည္ဟု ၎ကပင္ ေျပာျပသည္။

ဘဂၤါလာေဒရွ္အစုိးရ၏ ကန္႕သတ္မႈေၾကာင္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဒုကၡသည္မ်ား အစားငတ္မြတ္မႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္းအစုိးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကန္႕ကြက္ရွဳတ္ခ်မႈမ်ား၊ လူနည္းစု ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ား၏ေျပာျပခ်က္အရ ဘဂၤါလာေဒရွ္အစုိးရ၏ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေၾကာင္း မ်ားစြာေသာ ဒုကၡသည္မ်ား အငတ္ေဘးႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ဘဂၤါလာေဒရွ္အစုိးရ၏ ဖမ္းဆီးမႈကုိ ခံရေၾကာင္း၊ မ်ားစြာေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ျမန္မာျပည္ဘက္သို႕ အတင္းျပန္ပုိ႕ျခင္း စသည္ ရက္စက္မႈမ်ားေၾကာင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ မိသားစုမ်ား အကြဲကြဲအျပာျပာျဖစ္ေနေၾကာင္း ဘဂၤါလာေဒရွ္ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသမွ ေပးပုိေသာ BBC သတင္း ေထာက္ Mark Dummett အရ သိရသည္။

အျခားတဘက္တြင္မႈ ဘဂၤါလာေဒရွ္ႏုိင္ငံ၊ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကိးဌာန၏ အတြင္းေရးမႈတဦးျဖစ္သူ Mohamed Mijarul Quaye ၏ွ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေျပာျပခ်က္အရ အေရွ႕ေတာင္ အာရွာ ဆုိင္ရာ ကမၻာ႕ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ား မဟာမင္းၾကီး၏ ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳျပီး၊ မွတ္ပုံတင္ေပးရန္ အဆုိကုိ ျငင္းဖယ္ ခဲ့ေၾကာင္း ဧျပီလ ၁၀ ရက္ေန႕တြင္ေျပာျပခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“၎ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရွ႕ေတာင္ အာရွာ ဆုိင္ရာ ကမၻာ႕ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ား မဟာမင္းၾကီး၏ ကုိယ္စာလွယ္ကုိရွင္းျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ေတာင္းဆုိမႈမွာလည္း မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား သူတုိ႕ေနရပ္သုိ႕ ျပန္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းလင္းေျပာဆုိသည္။

ဘဂၤါလာေဒရွ္ႏုိင္ငံသည္ UNHCR ႏွင့္ ပူုးေပါင္းျပီး ေနာ္ယာဖါရာ ႏွင့္ ကူတူဖါေလာင္း ဒုကၡသည္စခန္း ႏွစ္ခု တြင္ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၂၈၀၀၀ အတြက္ အစစအရာရာ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၎ကပင္ ေျပာဆုိသည္။

အဆုိပါ ရွင္းလင္းပြဲကုိ ဘဂၤါလာေဒရွ္ႏုိင္ငံ၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈအား အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သတင္းမီဒီယာ မ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ၎၊ ဥေရာပ သံတမန္မ်ား၏ သက္ေသထြက္ဆုိခ်က္အရ၎၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အစုိးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈေၾကာင္းမ်ားကုိ ဘဂၤါလာေဒရွ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ အသိအမွတ္ျပဳပါက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအစုလုိက္ အျပဳလုိက္ ၀င္ေရာက္လာမည္ကုိ စုီးရိမ္မႈရွိသည့္အတြက္ လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကိးဌာန၏ အတြင္းေရးမႈက ပင္ ေျပာဆုိသည္။

၎အတြက္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အစုိးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ စြတ္ဆြဲခ်က္မ်ားမွာ အေျခအျမတ္မရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကိးဌာန၏ အတြင္းေရးမႈက ဆက္လက္ ေျပာဆုိသည္။ “သူတုိ႕ကုိ ျဖစ္မထားပါဘူး၊ သုိ႕ေသာ္ သူတုိ႕ အလုိက်မလုပ္မလုပ္ႏုိင္ဒါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ အားနည္းက် မဟုတ္ဘူး။” ဟု ၎ကပင္ ေျပာဆုိသည္။

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳပါက ၎တုိ႕၏ စား၀တ္ေနေရး၊ လုံျခံဳးေရး၊ ပညာေရး ႏွင့္ က်မ္းမာေရးတုိ႕ကုိ တာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

ေကာစ္ဘဇား ေဒသဆုိင္ရာ အရာရွိတဦးကမႈ ျပန္၀င္လာေသာ မ်ားစြာေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ယခင္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး စီမံကိန္းအရ ျပန္သြားခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း။ ၎တုိ႕ ဌာေနေဒသတြင္ စစ္အစုိးရ၏ မတရား ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေၾကာင္း၎၊ ဘဂၤါလာေဒရွ္ႏုိင္ငံသုိ႕ တရားမ၀င္ ခုိး၀င္လာေနေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

Advertisements

About unityrohingya

I am a rohingya man, who working with an NGO. I would like to help my community which was known by the world as refugees. I learned many things about Rohingya Refugees while working and I would like to bring them to the peaceful and harmonious life.

Posted on June 29, 2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: