ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္အမ်ိဳးသမီး တဦး မုဒိမ္းက်င့္ခံရ


တနလၤာေန႔၊ ဧၿပီလ 19 ရက္ 2010 ခုႏွစ္ ကုလားတန္ သတင္းဌာန သတင္း ကုလားတန္ သတင္းဌာန

ဘဂၤါလာေဒရွ္ ႏုိင္ငံရွိ ေနာ္ယာဖါရာ ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ဧျပီလ ၁၅ ရက္ေန႕ ၁၂း ၃၀ နာရီအခ်ိန္ တြင္ ဒုကၡသည္ လင္မယားႏွစ္ေယာက္အကူအညီျဖင့္ ေဒသခံ လူငယ္တဦးသည္ ၎စခန္းေန အမ်ိဳးသမီး တဦးအား မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း ဒုကၡသည္စခန္းေကာ္မတီတဦး၏ေျပာျပခ်က္အရ….

ဘဂၤါလာေဒရွ္ ႏုိင္ငံရွိ ေနာ္ယာဖါရာ ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ဧျပီလ ၁၅ ရက္ေန႕ ၁၂း ၃၀ နာရီအခ်ိန္ တြင္ ဒုကၡသည္ လင္မယားႏွစ္ေယာက္အကူအညီျဖင့္ ေဒသခံ လူငယ္တဦးသည္ ၎စခန္းေန အမ်ိဳးသမီး တဦးအား မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း ဒုကၡသည္စခန္းေကာ္မတီတဦး၏ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

မုဒိိမ္းက်င့္ခံရသူသည္ ေနာ္ယာဖါရာစခန္း၏ အကြက္အမွတ္ X ေန၊ ဒုကၡသည္မွတ္ပုံတင္ အမွတ္ xxxx ကုိင္ ေဆာင္သူ ဦး xxxx၏ သမီး မေရာ္ဟီမာ ေဘေဂါမ္ ( နာမည္အရင္းမဟုတ္) အသက္ ၁၃ ႏွစ္ ျဖစ္သည္။

၎၏ အခန္းႏွင့္ မနီးမေ၀းတြင္ ေနထုိင္ေသာ ေဒၚမုစ္တာဖါ၏ ဖိတ္ေခၚမူေၾကာင္း သူမအခန္းမွ ေဒၚမုစ္တာဖါ  အခန္း သုိ႕ သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ အတြင္းသုိ႕ေခၚျပီး၊ လၻက္ရည္ႏွင့္မုန္႕သာေရစာေကၽြးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎အခ်ိန္ တြင္ အခန္းထဲ၌္ ေဒၚမုစ္တာဖါ၏ လင္ေယာက္က်ား ႏူရ္မုိဟာမတ္အတူ ေဒသခံ လူငယ္ မုိဟာမတ္ ဆီဒိက္ အသက္ ၂၆ ႏွစ္ ရွိေၾကာင္း မေရာ္ဟိမ္မာ၏ ေဆြးမ်ိဳးတဦးေျပာျပခ်ပ္အရ သိရသည္။

အမွတ္မတင္ ေဒၚမုစ္တာဖါႏွင့္ ဒိလ္မုိဟာမတ္တုိ႕ႏွစ္ေယာက္ ပူးေပါင္းျပီး မေရာ္ဟိမ္မာကုိ အခန္းအတြင္းသို႕ အတင္းေခၚသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎အခ်ိန္တြင္ မုိဟာမတ္ဆီဒိက္လည္း အခန္း အတြင္းသုိ႕ ၀င္ျပီး မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ ထုိအခ်ိန္တြင္ ေဒၚမုစ္တာဖါတုိ႕ အခန္းအျပင္မွ ေစာင့္ေပးေၾကာင္း ၎ကပင္ ေျပာျပသည္။

မုဒိမ္းက်င့္အျပီး မေရာ္ဟိမ္မာအား ယခုအေၾကာင္းအရာ လူမ်ားကုိ ေျပာျပပါက အေသ သတ္ျဖစ္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ဲျပီး လြတ္ေပးေၾကာင္း သိရသည္။

သုိ႕ေသာ္လည္း မေရာ္ဟိမ္မာသည္ မိမိအခန္းသုိ႕ျပန္ျပီး ငုိ၍ အေဖအေမတုိ႕အား တုိင္းၾကား ေျပာဆုိခဲ့သျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္းရွိ ေဆးေပးခန္းတြင္ သြားေရာက္ေသြးစစ္ရာ တာ၀န္ရွိ ဆရာ၀န္မရွိသျဖင့္ ေနာက္ေန႕ တြင္ ေဆးစာတြင္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရေၾကာင္းသိရသည္။

မေရာ္ဟိမ္မာ၏ မိသားစုသည္ ဒုကၡသည္လင္မယားႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ မုိဟာမတ္ဆီဒိက္အတြက္ တဲခ္နာဖ္ျမိဳ႕ရွိ ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဘဂၤါလာေဒရွ္ႏုိင္ငံအစုိးရ၏ ဒုကၡသည္မ်ားအေပၚ ယခုႏွစ္ဆန္းမွ စ၍ ေျပာင္းလဲသြားေသာ ကန္႕သတ္ ခ်ဳပ္က်ယ္မူ၀ါဒါျဖစ္လာျပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ယခုလုိ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕ရေၾကာင္း” ဒုကၡသည္ လူၾကီးတဦးက ေျပာျပသည္။

အဖမ္းခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္းျပီး ဒုကၡသည္ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ ႏွင့္ မုိဟာမတ္ ဆီဒိက္တုိ႕ ထြက္ေျပး ေရွာင္တိမ္းေန ေၾကာင္း သိရသည္။

မေရာ္ဟိမ္မာ၏ မိသားစုသည္ စခန္းတာ၀န္ခံႏွင့္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ား မဟာမင္းၾကီးရုံးဆုိင္ရာ တာ၀န္ခံမ်ားကုိလည္း တုိင္းၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

Advertisements

About unityrohingya

I am a rohingya man, who working with an NGO. I would like to help my community which was known by the world as refugees. I learned many things about Rohingya Refugees while working and I would like to bring them to the peaceful and harmonious life.

Posted on June 29, 2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: